Tổng số tour hiện có : 183
VTEM Banners

du lich uc muatravel

Statistics

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday99
mod_vvisit_counterYesterday177
mod_vvisit_counterTotal101176

online 2
Home Inbound Tour

Singapore [Universal Studios - Marina Barrage]

  • Time: 4 ngy 3 ?m
  • on Date: 24/10/2013
  • Chuyến bay đi:
  • Price: 12.990.000 VND
  • Nin Date: 4 ngy 3 ?m
  • Chuyến bay về:

Tr? l?i Singapore, du khch s? ng? ngng khi ??n Sentosa. Ngoi nh?ng ?i?m tham quan v vui ch?i truy?n th?ng, Sentosa World Resort s? mang ??n cho du khch nhi?u c? h?i vui ch?i gi?I tr v?i cc ch??ng trnh bi?u di?n v tr ch?i h?p d?n, ??c ?o c?a Universal Studios. Du khch cn c 1 ngy t? do mua s?m v Singapore trong d?p ny l ma gi?m gi ??ng lo?t t?i cc trung tm th??ng m?i. T? khu mua s?m sang tr?ng nh? Ngee Ann City, Tang Plaza ??n nh?ng n?i bnh dn nh? Mustafa, China town ??u treo bi?n gi?m m?i g?i du khch

NGY 1: TP.HCM - SINGAPORE
Xe v h??ng d?n Saigontourist ?n khch t?i 45 L Thnh Tn, Qu?n 1 v ??a ra sn bay Tn S?n Nh?t, ?p chuy?n bay VN (09:20 - 12:10) ?i Singapore. Xe v h??ng d?n Singapore ?n ?on t?i sn bay Changi v ??a ?on ?i ?n tr?a t?i nh hng n??ng BBQ Korean. Ti?p t?c tham quan thnh ph? Singapore. Du khch s? chim ng??ng t??ng S? T? Bi?n - bi?u t??ng c?a Singapore ???c ??t t?i c?a sng (khnh thnh ngy 15/09/1972), ch?p hnh l?u ni?m v?i nh ht Victoria v to nh Qu?c H?i, B?n n??c ph?n th?nh (Fountain of Wealth), khu Suntec City. ?n t?i. Nh?n phng t?i khch s?n 3 sao. Ngh? ?m t?i Singapore.

NGY 2: SINGAPORE - UNIVERSAL STUDIO
?n sng t?i khch s?n. Mua s?m t?i c?a hng vng b?c ? qu v Habourmart. Xe ??a ?on ?i tham quan: ??nh Faber (Mount Faber), ??nh cao nh?t c?a ??o qu?c Singapore v l n?i kh?i ??u ???ng xe cp sang ??o Sentosa. Du khch c d?p ng?m ton c?nh h?i c?ng, ??o Sentosa v khu v?c pha Nam Singapore t? trn cao. ?n tr?a. Sau ? ?on vo World Resort Sentosa. Du khch c d?p b??c vo th? gi?i k? di?u c?a cc k? x?o ?i?n ?nh t?i Universal Studios v?i h?n 24 tr ch?i h?p d?n v?i 2 vng bay l??n (Coaster) th? lng can ??m v s?c ch?u ??ng c?a ng??i ch?i. ?n t?i. Sau ? xe v h??ng d?n ??a ?on ?i tham quan Khu v??n n?ng l??ng Gardens by the Bay v?a ???c khnh thnh vo thng 07/2012, khu v??n sinh thi ??c bi?t v?i cc siu cy n?ng l??ng m?t tr?i ? pha nam Singapore v?i v? ??p k? th l? th??ng. N?u th?i gian cho php, qu khch c th? tham quan cc nh knh Flower Dome & Cloud Forest (chi ph t? tc). Ngh? ?m t?i Singapore.

NGY 3: SINGAPORE - CH??NG TRNH T? DO
?n sng t?i khch s?n. Ch??ng trnh t? do ?? du khch mua s?m v khm ph Singpore. (Khch t? tc chi ph ?n u?ng, tham quan v xe; h??ng d?n vin Saigontourist h? tr? thng tin du l?ch c?n thi?t). Ngh? ?m t?i Singapore.

NGY 4: SINGAPORE - TP.HCM
?n sng t?i khch s?n. Tr? phng. Xe ??a ?on tham quan ??p n??c Marina Barrage. ?y l h? nhn t?o ??u tin n?m gi?a trung tm thnh ph? v?i l?u v?c 10.000 hecta - l l?u v?c l?n nh?t v ? th? ha nh?t ??o qu?c. Sau ? ?on kh?i hnh ra sn bay Changi lm th? t?c ?p chuy?n bay VN 650 (13:15 - 14:15) tr? v? Tp.HCM. ?n nh? trn my bay. Xe Saigontourist ?n khch t?i sn bay v ??a v? ?i?m h?n ban ??u. K?t thc ch??ng trnh.

THNG TIN THAM KH?O: Tour t? ch?n mua ngoi ch??ng trnh t?i Singapore (chi ph t? tc)
1/ Khm ph Singapore v? ?m (Singapore By Night): 40 SGD/ng??i l?n, 35SGD/tr? em (trn 10 khch)
2/ Tham quan S? Th ?m (Night Safari): 55 SGD/ng??i l?n, 45 SGD/tr? em (trn 10 khch)
3/ Khm ph thnh ph? Johor Bahru (Malaysia): 75 SGD/ng??i l?n, 60 SGD/tr? em (trn 15 khch)

GI TOUR TR?N GI (? bao g?m ??y ?? thu? v ph)

Gi: 12.990.000 ??ng/ khch/ phng ?i -  Khch ? phng ??n, tr? thm: 5.200.000??ng/ khch

 (Gi tour c th? thay ??i vo th?i ?i?m ??t tour) - p d?ng cho khch t? 12 tu?i ??n 69 tu?i)

* V tr? em:
Tr? em d??i 2 tu?i : 30% gi c?a ng??i l?n (b ng? chung gi??ng v?i B? M?).
Tr? em t? 2 ??n d??i 12 tu?i : 75% gi c?a ng??i l?n (b ng? chung gi??ng v?i B? M?).
                                               90% gi c?a ng??i l?n (b c gi??ng ring).
Tr? em t? 12 tu?i tr? ln : 100% gi nh? ng??i l?n.

* Gi tour bao g?m:
V my bay kh? h?i, thu? sn bay 2 ??u, ph an ninh sn bay - Ph? thu x?ng d?u hng khng.
03 ?m khch s?n 3*, tiu chu?n 2 ng??i/phng 02 gi??ng ??n - Qu t?ng c?a Saigontourist (Ti du l?ch v nn) & VAT.
?n, u?ng v v vo c?a tham quan theo ch??ng trnh - Xe tham quan theo ch??ng trnh.
H??ng d?n Saigontourist ?i su?t tuy?n v h??ng d?n ??a ph??ng.

* Gi tour khng bao g?m:
L? ph lm h? chi?u v visa nh?p l?i Vi?t Nam cho khch mang qu?c t?ch n??c ngoi,
N??c u?ng (Bia, r??u m?nh, n??c ng?ttrong b?a ?n), ?i?n tho?i, gi?t ?i, hnh l qu c??c theo qui ??nh c?a hng khng.
Ti?n tip cho HDV v ti x? ( 65.000 ??ng/ khch/ ngy).
Thu?c men, b?nh vi?n v cc chi ph c nhn khc c?a khch ngoi ch??ng trnh

THNG TIN H??NG D?N
* Tr??ng h?p h?y tour: Qu khch vui lng thanh ton cc kho?n l? ph h?y tour nh? sau:
Tr??c ngy ?i 15 ngy lm vi?c (Khng tnh Th? B?y v Ch? Nh?t): chi tr? 10% gi tour.
Tr??c ngy ?i 10 ngy lm vi?c (Khng tnh Th? B?y v Ch? Nh?t): chi tr? 30% gi tour.
Tr??c ngy ?i t? 6 ??n 9 ngy lm vi?c (Khng tnh Th? B?y v Ch? Nh?t): chi tr? 50% gi tour.
Tr??c ngy ?i t? 2 ??n 5 ngy lm vi?c (Khng tnh Th? B?y v Ch? Nh?t): chi tr? 75% gi tour.
Tr??c ngy ?i 24 gi? (Khng tnh th? B?y & Ch? Nh?t): chi tr? 100% gi tour.

* L?u :
Qu khch t? 70 tu?i tr? ln vui lng ?ng thm ph b?o hi?m cao c?p (ph thay ??i ty theo tour).
Qu khch t? 75 tu?i tr? ln yu c?u ph?i c gi?y xc nh?n ??y ?? s?c kh?e ?? ?i du l?ch n??c ngoi c?a Bc s? v ph?i c ng??i thn d??i 60 tu?i (??y ?? s?c kh?e) ?i theo.
Ch??ng trnh c th? thay ??i tu? tnh hnh chuy?n bay, khch s?n t?i Singapore v ???c xc nh?n chnh th?c vo ngy h?p ?on, tr??c ngy kh?i hnh 2 - 3 ngy. Cc ?i?m tham quan c th? khng theo th? t? trong ch??ng trnh.
H? chi?u (Passport) c?a qu khch ph?i cn th?i h?n trn 6 thng k? t? ngy v?.
Tr??ng h?p h?y tour khng p d?ng cho cc d?p l? & T?t.
Sau khi ?ng ti?n, n?u qu khch mu?n h?y tour, vui lng ?em CMND v ha ??n ? ?ng ti?n ??n ngay V?n phng Saigontourist (45 L Thnh Tn, Q.1, Tp.HCM) ?? lm th? t?c h?y tour. Cty khng nh?n khch bo h?y qua ?i?n tho?i.
Saigontourist khng nh?n khch c thai t? 5 thng tr? ln tham gia cc tour du l?ch n??c ngoi.
Trong tr??ng h?p b?t kh? khng do th?i ti?t, thin tai, ?nh cng, b?o ??ng, ph ho?i, chi?n tranh, d?ch b?nh, chuy?n bay b? tr hon hay b? h?y do th?i ti?t ho?c do k? thu?t..d?n ??n tour khng th? th?c hi?n ti?p t?c ???c, Saigontourist s? hon tr? l?i ti?n tour cho qu khch sau khi ? tr? l?i cc chi ph d?ch v? ? th?c hi?n nh? ph lm visa, v khng ch?u trch nhi?m b?i th??ng thm b?t k? chi ph no khc.
Trong tr??ng h?p ch? c 01 khch (ng??i l?n) ?i v?i 01 b (d??i 12 tu?i), qu khch vui lng ?ng ti?n tour cho B ng? gi??ng ring.
V b?t k? l do b?t kh? khng no m ?on khng ?? 10 khch ?? kh?i hnh, qu khch vui lng chuy?n sang ngy kh?i hnh khc ho?c Saigontourist s? hon l?i 100% ti?n m qu khch ? thanh ton cho cng ty.

CÁC TOUR LIÊN QUAN
Singapore [Universal Studios - Marina Barrage]

Price: 13.190.000 USD

Khởi hành: 21/11/2013

Time: 4 days 3 nights

Media: Bay to HK VN

Location: Saigon

Singapore [River Safari - Sea Aquarium - Water Music - Garden by the bay]

Price: 13.990.000 USD

Khởi hành: 9, 23, 30/11

Time: 4 days 3 nights

Media: SQ flight to HK

Location: Saigon

Singapore [Wax Museum - Water Music - Garden by the Bay - Marina Barrage

Price: 11.190.000 USD

Khởi hành: 07/11/2013

Time: 4 days 3 nights

Media: Bay to HK VN

Location: Saigon

Singapore [Wax Museum - Water Music - Garden by the bay - Marina Barrage]

Price: 10.690.000 USD

Khởi hành: 10, 17/10

Time: 4 days 3 nights

Media: SQ flight to HK

Location: Saigon

Singapore [River Safari - Sea Aquarium - Water Music - Garden by the bay]

Price: 13.590.000 USD

Khởi hành: 12, 19, 26, 31/10

Time: 4 days 3 nights

Media: SQ flight to HK

Location: Saigon

Singapore [Wax Museum - Water Music - Garden by the Bay - Marina Barrage]

Price: 11.190.000 USD

Khởi hành: 28/11/2013

Time: 4 days 3 nights

Media: SQ flight to HK

Location: Saigon

Singapore - Malaysia

Price: 16.390.000 USD

Khởi hành: 12, 19, 26/10; 2, 9/11

Time: 7 days 6 nights

Media: Bay to HK VN

Location: Saigon

Singapore - Malaysia

Price: 15.990.000 USD

Khởi hành: 8, 29/10; 5, 16, 19, 26/11

Time: 6 days 5 nights

Media: Bay to HK VN

Location: Saigon