Tổng số tour hiện có : 183
VTEM Banners
Home Sản phẩm khác Coffee Tea House
Coffee Tea houes

Chúc mừng sinh nhât(25/5dl)CHÓC PHẠM (hướng dẫn viên du lich cuã CTY LỮ HÀNH ALỐ/CHUYÊN ĐƯA KHẢCH DU LICH (HÀNH HƯONG CHUÀ BÀ CHÂU ĐỐC,TÂY NINH,…,BIỂN MUĨ NÉ…,LÂM VIÊN SINH THÁI ĐÀ LAT…).

DO CTY TẠM NGHĨ TỪ SAU TẾT ĐẾN NAY (DO NÂNG CẤP WEBSITE ( www.dulichalo.com )ĐỄ LATOP VÀ ĐTDĐ CUÃ QÚI TRUY CẬP TỐT HƠN và mua bán(café,trà.tổ yến sào,nước hoa…trên NET minh bạch hơn với việc Ký Hợp đồng Lao Động=văn bản theo đúng pháp luật VN($ THU NHẬP /MỖI THÁNG THEO VĂN BẰNG(…9/12…,TÚ TÀI,TC,CĐ,ĐH… ) /dù làm viêc tại Cty hay xa Cty(như XA TP.HCM,NHƯ:USA,ÚC.CHÂU ÂU,TRUNG QUỐC,HỒNG KÔNG…)/chức danh HDV.DU LICH HAY MARKETING LIÊN TIẾP )).

 

HEN THÁNG 6dl/2013 HÂN HẠNH PHỤC VỤ TIÊP TỤC QUÍ KHÁCH.

Kỳ vọng Quán phở Thanh Đa(32ngàn VND/ TÔ PHỞ )/”CHÓC PHẠM” ĐIÊÙ HÀNH (cạnh cháo vịt Thu Nga /khu bán đão Thanh Đa/Q.Bình Thạnh/tp.HCM)VÀ QUÁN HƯƠNG PHỞ (lầu 1 có máy lạnh/35ngàn VND/tô PHỞ)/102A Nguyễn thượng Hiền,Q.3/tp.HCM (cách Chợ Vườn Chuối 60mét )ỦNG HỘ CTY LỮ HÀNH ALÔ môĩ khi Cty đãi khách.

Trân trọng mời qúy vị trên Facebook và công dân toàn cầu ghé 2 quán kể trên đễ thưởng thức món Phở đặc sản cuã quê hương Viêt Nam.

Chú ý Quán tại quận 3 kể trên hay có dân Âu Mỹ ăn phở. Sinh viên tập nói tiếng Anh hay đến đây.

Gu Phở 2 quán kể trên đúng gu Phở khu Bi Sắt (khu Kỳ Hoà/đườg Cao Thắng, Q.10/tp.HcM ,hay gu Phở Cây Sứ/tp.Biên Hoà.

Tuy Phở có gu căn bản là gu Sàigòn,song dân 13tỉnh miền tây và mấy tỉnh Miền Đông Nam Bộ rất thích hương vị Phở này.


Tuy nhiên qúy vi yêu câù gu (Trung, Bắc )nói cho quán biết.

Ðký dulich cùngSaigontourit ðûöngbô,bay(=VietnamAirlines,hay mua vé bay,khi liênhê 0907760157 ðüöc Coffeeteahouse thüöng 1món quà nhû(cháo Yên,Tô Yên,Spa,Trà,Café,Phö,nüóchoaSAR0MA thüöghiêu tü1999 sx=côngnghêUSA
,hüöng(Hoa
Hông,0ãiHüög,ÐinhHüög,PhongLû)dù täng,song châtlüög=qúy vi mua(món quà trangnhã,quýphái)làm
quàbiéu ðadang…

Chú ý:

1/ Các tinh dàu kê trên dùng làm(dàu täm,xông phòng,
nüóc hoa,Massage thû
giãn)
*Không thích ché 10giot=1/2cc cho vào bì
nh xit thömphòng,thì xông phòng=Ðèn xông(có bán,cã Muôí ngâm täm,Ðá Mátxa)cùng Dàu Massage body(toàn thân)mät,foot(chân),tóc,
( sãn phäm CTY göi chuyên gia kêt höp
vöi các phòng nghiên cûu
khoahoc tai bang Califoria
/USA ðê sãn xuât ra sãnphâm cuã CTY nhû dàu( gôi bô kêt,xã,duöng tóc)&…,tü hào sx theo tiêu chuân quôc tê
,song giá bán VN.
*& 0907.760.157 phân phôi các sãn phäm(Chäm Sóc Süc Khõe&Säc Ðep) là nguyên liêu thiên nhiên cuã thão môc.
*Bât kì sãnphäm nào khi ðên tay qúy khách,Cty kiêm tra kî &bão ðãm tuyêt ðôí.
(do ðó sãn phäm có lôî tû nhà sãn xuât( tai Long Thành/T.Ðôñg Nai)cuã CTY./thì së ðüöc hoàn trã & miêñ phí.

2/ Các loai tinh dàu trüóc khi dùng,cân pha loãng vöi nûóc hoäc dàu thüc vât nhû dàu Mè(V
üñg).

3/ Phû nü mangthai düói 4tháng
không ðüöc dùng.

4/Giá dàu thüc vât.
4a/ Dàu Cám gao.
*100ml giá 71ngàn=71k(k là ngàn)
*450ml giá 209k.
*1000ml giá 385k.
4b/ Dàu 0live

*100ml giá 82k.
*450ml giá 272k.
*1000ml giá 504k.

*Hàng bán theo mâû giao dich.
*giá chào theo thöi ðiêm&có tính thöì ðiêm.
*Luôn xác ðinh lai giá thi trüöng hiên tai và tôñ kho.
*Do ðó DN ghi giá möi mà không báo trûóc.
*giao dich mua bán có giá tri(là giá chínhthûc) theo (=ngày,tháng,näm.giö phút niên yêt trên
web file này
và file düöí.
*Tuy nhiên,DN thûöng cö duy trì giá 7ngày->10ngày dù bién ðông giá 2 mät hàng hay bién ðông giá,nhü “tinh dàu”&Tô Yên Huyêt ðôi lân giá täng 2lân
cuã 600 USD=100gam cuãDN höm nay và Tô Yên Sào xuât khâû
giá 100gam tû 350 USD trö lên.

*giá trên là giá trong file düöí chûa +$thúê VAT(=10% cuã giá$ ghi trên Web file này và file dûöí.
*Do nay->Têt2013 quý khách ðuöc miêñ thúê Vat.
*Trà Thái Nguyên(búp,ché bình)có khách cân ûöp lài thì cân báo trûöc.

*SU TA0 NHÃ CHÉ TRÀ,CAFÉ M0DEL TRUYÊÑ THÖNG KHÓ M0DEL NÀO TAO NHÃ BÃÑG

*Café ché bûöî tôí ðêm.ðê lanh(hay süöng)qua ðêm;sáng uông tuyêt vöì.
*Chú ý:
*v/v +thêm 1%->7%$ thüöng/$bán khi kêtnôí thành công ai ðó

mua sãnphäm cuãDN,khi ban có Vän Bä
ñg Thäc sï+4,25%/$bán, Ðai Hoc+3,5%/$bán,Cao Ðãñg+2,8%,Trung câp+2,25%,sö câp=SinhViên näm2+2%,SV
näm1 và Tú Tài+1,75%=60
tuöi dl chûa nôp VänBãñg
,löp12+1,40%
,löp11+1,15%,löp 10 trö xuöng +1%.
Song có+%thâm niên cho moi nguöì->35näm,có diên(+9,+15+25).Löp3Trüöñglàng näm 1940+$khá cao

*Nhà ai(là. thành viên ðã du lich cuã 0907760157 kétnôí do mua sãn phâm /do nhà có con ruôt bi Da Cam,tâm thâñ,lú lâñ già tû 80(Nhà Nüóc ðã…giúp) hay do ðan chiên tranh bi( tâm thâñ,cut 2tay,mù 2mät) hay có em bé 6tháng ->60tháng


ðuöc täng $ tùy tình hình$ DN…

Ban ghéweb nàyðuöc 0907.760.157 göi Saigontourist ðê dulich,do ban+ai ðó mua(sãn phäm,dichvu)ðuöcDN thuög10%/$bán+1->7%tùy ban.Antâm dulich bãohiëm(630triêu->2tý1/khách/vu dulich nuöcngoài/trogVN 60triêu/khách/vu.
Khách cûa ban mua lân2,ban có$=1/3-1/4cüa lân1.
0907760157 möTàikhoãn:711 A 47.20.30.87 tai Vietinbank
và TK:2.220.100.273.001
mö tai MB(BANK Q.Ðôi).

*Chuyën $ngânhàng(BankPlus)chî cân nhö 0907.760.157khi ban có$ tai Vietinbank,néu ban không thích trã $ mät…

*Ngoài hình thüc thanh to
án(trã$)=BankPlus cho 2 tài khöan trên(nhû 0966.227.559(cuâ coffeeteahouse ðäng ký vöi MB(BANK Quân Ðôi).
Các ngân hàng khác sau ðây ðêu ðäng ký 0907.760.157 vöi Ngân hàng sau ðây và chûa ðäng ký
dich vu BankP
lus,do ðó chî thanh toán trên( internet,mobi. banking(trên ÐTDÐ có hê ðièu hành Android)hay qua máy thë ATM.

*Quí vi tü chon trã qua 1 tài khoãn sau:

1/ DongABank thë ATM:0106.459.285
chuyên $ cho
…,soan tin nhän chuyën $ nhû: DAB CK
sö taì khoãn(cuã ô/bà nhân $/sö $ göi/mât mã cuã dich vu.

2/ Tài khoãn:1010.1000.2506.152 mö tai ngânhàng
Vietinbank

3/ Tài khoãn:102.142.579 mö tai ACB(ngânhàng Á Châu)säp có dich vu BankPlus.

4/ Tài khoãn tai Vietcombank(ðã có dich vu BankPlus).

41/ Tài khoãn $ ViêtNam(VND): 0371.000.399.748 mö tai Vietcombank

42/ Tài khoãn USD : 0371.370.399.749 mö tai Vietcombank.
5/ Tái khoãn: 20600.2320.3974 mö tai Büu Ðiên VN.

*Chú ý :khi mua tai Shop hay Showrom/Tinh Dàu/tai DD1A Bach Mã.P.15/khu Cû xá Bäc Hãi,Q.10.TP.HCM.

*LIFESH0P.
597 Lê höng Phong,P.10,Q.10,TP.HCM.(597 giüa ðoan ngã 7 và Chùa VNQT).

*hay mua cafe,trà tai 595 bên canh Shop hay giao hàng tai(nhà,ðiëm)yêu câu hay CTY giao nhân
hoäc Büu Ðiên giao…,do
quý khách mua(qua ðiên thoai,mua qua online.
Hoäc mua trã $ qua ÐTDÐ
Sim Viettel BankPlus=tin nhän(SMS) ðê chuyên $ trong cùng ngân hàng,chî cän biêt sö ÐTDÐ
*Chuyên $ qua ngân hàng khác thì cân sö Tài Khoãn(cüa bên nhân $)là thûc hiên ðuöc giao dich.

*Chú ý :Ðë nhân các loai thuöng,truoc khi mua cän
liên hê 0907.760.157 ( ghi nhân xem xét 30ngày 1 lân.Không báo, thì Quý khách không có thuöng.

*0907.760.157 thuöng =vé du lich(1vé ->4vé,ðuoc täng 0,1% ->100% giá tri vé du lich.
*Không du lich thì nhân =$.,tuy nhiên trong 12 tháng không nhân quá 11 lân.*

*Mua hàng liên hê 0907.760.157 chï giao hàng trong nôi thành tp.HCM.

Ai ö xa thì nhö ban nôi thành HcM mua(khách h
àng tü ngoai thành tp.HcM->các tînh dù nhö ban mua vãn ðuöc
0907.760.157 xét thuöng du lich.
Ai xa tp.HcM 450KM göi xe ðò nhanh hön .

*Ai xa thì nhân hàng h
oá tai Bûu Ðiên gän nhà và trã thëm 40ngàn vnd.,không thích BÐ thì nhö ban göi.

*CAFÉ CHÉ BUÔI TÖI ÐÊM,ÐÊ LANH QUA ÐÊM,SÁNG UÖNG TUYÊT V
ÒI*

Chú ý:nguöi ðuöc 1 ai ðó giöi thiêu mua sãn phâm ,dich vu cuã 0907.760.157.khi nhän tin,goi,email cän có sö ÐTDÐ cuâ nguöi giöi thiêu.,ðê chính ban ðuöc xét thuöng du lich(vì ban ðã là thành viên xét ðê nhân thûög mai ðây

*Sau 30 ngày
chüa giöi thiêu(kêt nôi)thành công 1 ai mua thì qúy vi cân mua 1món 2món hàng
có tri giá töng $ là 240ngàn ðê duy trì xét nhân thuöng 1/4 quy ché gôp cöng sau 30ngày xét du lich không ði mà lai nhân $.,không mua
thì tháng ðó không xem xét.

*Ða ta Quý khách ghé thäm trang Web.

xin chào tam biêt.

Dich vu khách hàng
liên hê 0907.760.157

Kêt nôí khách mua(café,trà)cuã
0907.760.157,thì cã 2 diên ðêu có vé ði du lich (giãm99%->1% hay miën $100%khi ðat chî tiêu.

*Café cuã 0907.760.157 cung ûng theo nhu câu
có “thuöng hiêu là Café
“VÄN @”,Trà “VÄN @”since 1997.Nay bán trên Online.
*Các loai giá $ Café tính theo Ký và chî bán 1ký café hay 1ký trà trö lên khi mua trà hay café.truöng höp mua cã café và trà(thì mua 200gam
trà cûng bán.

*Café (bôt ché phin.500gan/1bao giáy bac).

*nhû giá 150.000$/ký,_200k/ký._250k/ký._300k/ký.

Và nhân ðät hàng café 450k/ký_600k/ký=giá café hat.

*Trà(búp Thái Nguyên ché bình và loai trà uöp láî)cüng giá 1ký nhû giá café.,nhûng có thêm giá 900k/ký và không bán loai trà 150k/ký vì vi ngon chüa ðat.

*UÔNG TRÀ PHÒNG CHÖNG (HÔI MI
ÊNG + SÂU RÄNG &TAO DA ÐEP THÉ HÌNH THON G0N.

“Trà,café càng cao câp,thì hiêu quã càng hoàn tôt.”

*Chú ý sö luöng(gam)trà ché bình.

*phö thöng:5gam->10gam.
*ðâm ðà.:21gam.

*khá ðâm ðà:50gam.

*Nay không ðüa thi truöng café,trà giá rë $.,vì làm giãm uy tín”Thuöng Hiêu Quôc Gia VN.,nhät là café.,

*Lý do cafe ðät,hay tham khão ðê tính lãi lôc thì xem thì tiêp tuc.

*1ký café ché 33 ly (chuän quán cao câp).,phô thông ché 40,50 ly.,ða sô dùng cafe duoi 145k.

*Café VÄN @
giá 200k/ký trö lên täm=ruou(Rum Pháp.,chû không täm ruöu ðê VN.
“Café söng phö thöng có 10 loai t/bình 50k tai HcM.3KÝ ché ra 2ký.
café Moka cao câp tai”câu Ðât(h.Ðöng Duöng Ðà lat có 10 loai.t/bình 100ngàn/ký café.,loai cafe Moka này 2ký ché ra 1ký café bôt ché phin.

*Café VÄN @ ûa chuöng 5ðiêm:

*Chât luöng có hâu.

*Huöng vi quý phái.

*Giá $ höp lý.

*Vê sinh an toàn.

*&làm quà biêu ða dang.
Chú ý:Bác sî khuyên cáo:”không uöng café chung vöi sûã,vì khó tiêu.

*Các nhà khoa hoc
ðã cãnh báo tû lâu näm,khi làm ha giá(ðê bán rë)thì sãn phäm vöi chât luöng giã tao thay thé nguyên liêu gôc.Vì rë nên phãi cho hoá chât tao huöng,tao vi->dë nguy cö nhiêu vân ðê.

*Không uông thuôc=nuöc trà,vì làm giãm tác dung cuã thuôc.

*Không uöng(trà,café)khi bung ðang ðói vào buôi sáng.

*Béo mâp thì uöng trà,café truöc bûa än 30phút.

*Ai nhe ký hay trung bình cân täng ký,cafe,trà dùng sau buä 120phút.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH DU LỊCH ALÔ
Địa chỉ:221/140/5B Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện Thoại:08-22.000.5520907.760.157 (Sim Mobi)
0966.227.559 (Sim Viettel)
0915.615.097 (Sim ViNa)
0903.015.738 (Sim Mobi)